♫ AU DE UIRR BI TAIM TU UORCH AUAI, DE UILL BI TAIM, AU DE WIR BI DE TAIM TU TO MIT EN PLAI, DER UILL BI TAIM!! ♫
Karter4

Voto: DeRango ™: 5,43

Carico i commenti... con calma